• Slideshow
  • Slideshow
Legislatívne poradenstvo
  • Poradenská podpora pri zabezpečovaní súladu s legislatívnymi požiadavkami
  • Legislatíva v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií
O spoločnostiSpoločnosť ENVI-TRADE spol. s r.o. Košice – poradenská spoločnosť v oblasti životného prostredia zabezpečuje široké spektrum činností pri ochrane životného prostredia so špecializáciou na oblasť odpadov, problematiky vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia. Zabezpečujeme pre svojich klientov bezproblémové a úspešné plnenie povinností vyžadovaných právnymi predpismi platnými pre uvedené zložky životného prostredia.

Vzhľadom na rozsiahle legislatívne úpravy pôvodných zákonov a ich zmien v posledných rokoch je problematické sa zorientovať v povinnostiach vyplývajúcich pre jednotlivé podnikateľské činnosti. Z tohto dôvodu Vám ponúkame svoje služby, ktoré odbremenia Vašich pracovníkov od činností nezodpovedajúcich ich pôvodnému pracovnému zaradeniu a Vám zabezpečia potrebnú istotu vo Vašich aktivitách.

Činnosť pre jednotlivé zložky životného prostredia poskytujeme kvalifikovanými pracovníkmi s potrebnými kvalifikáciami, skúsenosťami a dlhoročnou praxou v kontrolných orgánoch štátnej správy, ktorý svojou odbornosťou garantujú úspešnosť a vysokoprofesionálnu kvalitu poskytnutých služieb a konzultácii.

Sme otvorený rôznym formám spolupráce v rámci ktorých vieme poskytnúť riešenia, ktoré Vám pripravíme na mieru Vašim prevádzkam a aktivitám.
Dohodnite si u nás predbežné posúdenie stavu plnenia povinností z hľadiska zložiek životného prostredia vo Vašej prevádzke a my Vás presvedčíme, že Vám máme čo ponúknuť.

Majte na zreteli, že k dobrému menu spoločnosti patrí okrem dobrých hospodárskych výsledkov aj dobré meno a kredit na regionálnych úradoch štátnej správy, vyplývajúce z kvalifikovaného plnenia zákonných povinností.

Garantujeme, že Vaše správne rozhodnutie zveriť nám starostlivosť v tejto oblasti, Vám prinesie dlhodobú spokojnosť a zabezpečí patričnú dynamiku Vašim podnikateľským aktivitám.

http://sonna.com.ua

Partneri