• Slideshow
  • Slideshow
Legislatívne poradenstvo
  • Poradenská podpora pri zabezpečovaní súladu s legislatívnymi požiadavkami
  • Legislatíva v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia Stránka sa pripravuje

Pre viac informácií nás kontaktujte na:

ENVI-TRADE spol. s.r.o. Košice
Kysucká 16, 040 11 Košice

 0903 101 981, 0903 053 277
 ondrejhr@gmail.com, ondrejhr@stonline.sk

Partneri